Omnibus

Jedná se o výzkum realizovaný na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR.

 • odpovědi získáváme face-to-face rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty
 • velikost vzorku činí 1.000 – 1.100 respondentů
 • kvótní výběr (zadané kvóty: pohlaví, věk, region bydliště, velikost místa bydliště, vzdělání)
 • zjišťované sociodemografické charakteristiky:
  • pohlaví
  • věk
  • rodinný stav
  • nejvyšší dosažené vzdělání
  • typ domácnosti respondenta
  • velikost místa bydliště
  • čistý měsíční příjem domácnosti
  • typ zaměstnání
  • profese
  • region

Pokud se chcete dovědět termíny realizace jednotlivých šetření, můžete si je vyžádat prostřednictvím e-mailu.

Ceník jednotlivých otázek

Omnibus (1.000 - 1.100 respondentů)
uzavřená otázka výběrová7.900 Kč
uzavřená otázka výčtová6.900+ 500 Kč za položku
otevřená otázka - numerická8.300 Kč
otevřená otázka - alfanumerická11.900 Kč

*Ceny nezahrnují DPH.

Příklady jednotlivých otázek

Uzavřená otázka výběrová
1. Nyní prosím uveďte, zda-li pijete alespoň občas čaj?
(Zakroužkujte jednu možnost)

ano
ne


Uzavřená otázka výčtová
2. Jakou kávu pijete?
(Můžete označit i více možností)

... tureckou
... překapávanou
... cappuccino
... presso
... instantní
... vídeňskou


Otevřená otázka - numerická
3. Kolik je Vám let?
(Vypište)

________ let


Otevřená otázka - alfanumerická
4. Které značky zmrzlin znáte, třeba jen podle toho, že jste je viděl/a v obchodě?
(Vypište)

A _______________________
B _______________________
C _______________________