Právní ujednaní

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je společnost Markent, s.r.o. Jakékoliv kopírování zde uváděných informací je možné pouze se souhlasem nositele autorských práv.

Společnost Markent, s.r.o., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. Společnost Markent, s.r.o., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravit poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

O ochraně osobních údajů

Společnost Markent, s.r.o., zaručuje všem návštěvníkům těchto stránek ochranu jejich osobních údajů. Na serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje kromě těch, které návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou (prostřednictvím formulářů atd.).

Společnost Markent, s.r.o., se zavazuje, že nashromážděné údaje neposkytne bezúplatně ani za úplatu třetí straně bez předchozího souhlasu příslušného návštěvníka.