Proprietární techniky

Následující přehled přibližuje některé z výzkumných projektů, které jsme v minulých letech prováděli tak často, že jsme vyvinuli vlastní opakovatelný přístup k jednotlivým tématům. Tyto nástroje jsou tedy založeny na empirických zkušenostech získávaných a vyhodnocovaných během posledních více než 10 let. Výhodou je jejich vysoká efektivita, databáze benchmarků a nejlepších praktik, které poskytují vysokou přidanou hodnotu při řešení konkrétních situací našich zadavatelů.

S potěšením s Vámi budeme diskutovat možnosti aplikace jiných výzkumných postupů, které zabezpečí získání spolehlivých údajů pro rozhodování.

Loyalty Program Evaluator (LPE™ )

 • LPE™ umožňuje provést hodnocení efektivity probíhajících nebo právě skončených věrnostních programů
 • LPE™ ověřuje schopnost věrnostních programů formovat spotřebitelské chování
 • LPE™ je koncipován takovým způsobem, aby přinesl validní informace založené na reprezentativním vzorku specifikované cílové skupiny
 • LPE™ bývá využíván jako vodítko pro koncipování budoucích věrnostních programů

Customer Satisfaction Study (CSS)

 • CSS poskytuje empirické údaje o hodnocení nejvýznamnějších atributů týkajících se řízení vztahu se zákazníky
 • CSS výzkum umožňuje identifikovat nespokojené zákazníky, odhalit důvody jejich nespokojenosti a rozšířit stávající znalosti o jejich potřebách
 • CSS definuje priority, které vedou k efektivnímu posilování zákaznické spokojenosti

Advertising Effectiveness Post-Test (ADEPT®)

 • ADEPT® zprostředkovává hodnocení nejvýznamnějších atributů právě dokončených komunikačních kampaní a umožňuje tak sledování jejich účinnosti a dopadu
 • ADEPT® přináší údaje, které jsou konsistentní (v čase srovnatelné), široce využitelné (dovolující porovnávat jednotlivé subsegmenty zákazníků) a konkrétní (umožňující identifikovat slabá místa dané kampaně)
 • ADEPT® měří jak kvantitativní údaje (zásah, stimulace trial), tak také údaje kvalitativní povahy (claim recognition, spontánní askripce atributů)

Event Feedback Analyser (EFA™)

 • EFA™ umožňuje sledovat účinnost jednotlivých akcí (např. roadshow, přednášky, konference, setkání s partnery apod.)
 • EFA™ poskytuje zpětnou vazbu pro zhodnocení úspěšnosti a efektivity akcí
 • EFA™ přináší náměty zlepšení komunikace s účastníky akcí
 • EFA™ je koncipován takovým způsobem, aby přinesl validní informace při minimální časové a administrativní zátěži pro účastníky jednotlivých akcí

Price Sensitivity Meter (PSM)

 • PSM je efektivní nástroj pro získávání informací o cenové citlivosti
 • PSM poskytuje empirické údaje pro navržení optimální ceny výrobku/služby
 • PSM přináší užitečné a přímo využitelné poznatky pro správné stanovení cenového rozpětí produktu/služby
 • PSM lze provést jako stand-alone výzkum nebo jako součást komplexnějšího šetření
 • Metodika vychází z klasického Westendorpova konceptu a rozvíjí o řadu dalších zjištění

Customer Value Assessment (CVA™)

 • CVA™ umožňuje segmentovat zákazníky podle jejich nákupního chování
 • CVA™ identifikuje nejvýznamnější zákazníky a přináší jejich detailní profilaci
 • CVA™ poskytuje hodnověrné informace o tržním potenciálu výrobku/služby a jeho současném využívání spolu s porovnáním vůči nejbližším konkurentům
 • CVA™ lze provést jako stand-alone výzkum nebo jako součást komplexnějšího šetření

Produktové testy v panelu domácností

 • Panel domácností zahrnuje 400 domácností v Praze
 • Přednostou domácnosti je osoba s nejméně středoškolským vzděláním; ve věku od 25 do 55 let ze sociálních tříd A, B, C
 • Panel je využíván pro produktové testy, use-testy, packaging testy (analýza funkčnosti obalu)