Poskytované služby

Společnost Markent poskytne odpovědi na otázky v širokém spektru oblastí. Následující přehled popisuje nejvíce řešené otázky, nicméně nezahrnuje všechny poskytované služby.

 1. Retail market a spotřebitelské chování
 2. Reklamní kampaně a věrnostní programy
 3. Komplexní analýza vybraných cílových skupin
 4. Firemní procesy a image organizace

1. Retail market a spotřebitelské chování

 • Zjistíme aktuální znalost a image značky
 • Otestujeme koncept nového produktu včetně názvu, logotypu, návodu k použití
 • Zmapujeme konkurenční výhody produktů substitučních k vašemu produktu
 • Zpracujeme testy cenové senzitivity v jednotlivých cílových skupinách
 • Popíšeme vývoj nákupních a spotřebitelských zvyklostí, jejich stability a tendence ke změnám
 • Podrobně zjistíme chování spotřebitelů a jejich preference
 • Popíšeme vývoj spokojenosti a potřeb spotřebitelů
 • Zmapujeme používání produktu v domácnosti, v práci nebo v obchodě
 • Popíšeme souvislost mezi spotřebitelským chováním a pozicí v politické, sociální a ekonomické sféře

2. Reklamní kampaně a věrnostní programy

 • Provedeme segmentaci cílové skupiny spotřebitelů
 • Nalezneme pojmy a kategorie, v nichž zástupci jednotlivých segmentů cílové skupiny o produktu uvažují
 • Otestujeme komunikační koncepty (storyboardy, logotypy apod.)
 • Změříme účinnost reklamních kampaní
 • Definujeme standardy a provedeme analýzu dosažitelnosti u řízení věrnostních programů

3. Komplexní analýza vybraných cílových skupin

 • Prozkoumáme image firmy a image konkurentů
 • Prozkoumáme image klíčových firemních zástupců
 • Pomůžeme nalézt nejefektivnější informační kanály speciálních cílových skupin a jejich důvěryhodnost
 • Stanovíme jednotlivé složky spokojenosti, důvěry v produkt/služby, dosavadní loajality zákazníků
 • Pomůžeme nalézt kritéria pro rozhodování a koncipování procesů
 • Navrhneme cesty jak udržet a zlepšovat stávající procesy

4. Firemní procesy a image organizace

 • Provedeme analýzu vztahů s dodavateli (supply chain)
 • Provedeme analýzu vztahů s odběrateli
 • Zmapujeme vztahy organizace vůči svým zaměstnancům
 • Provedeme analýzu interních procesů
 • Prozkoumáme image organizace v rámci svých referenčních skupin
 • Navrhneme modely rozhodovacích procesů
 • Provedeme analýzu investičních záměrů
 • Nalezneme kritéria rozhodovacího procesu a zkonstruujeme jeho průběh