Profil společnosti

Nabídkou metod se profilujeme jako full-service agentura, nicméně důraz klademe zejména na získávání poznatků vycházejících z dat. Naší snahou je maximálně využívat znalostí našich pracovníků z oblasti hromadného zpracování dat a jejich hloubkové analýzy. S pomocí specializovaného statistického softwaru využíváme sofistikovaných statistických postupů; pokud to umožňuje povaha zpracovávaného výzkumného projektu, definujeme pomocí clustrové analýzy jednotlivé segmenty cílové skupiny, analyzujeme časové řady a predikujeme trendy, provádíme počítačové simulace a přicházíme s řešením řady dalších úloh.

Pracovníci společnosti Markent, s.r.o. kladou důraz na korektní aplikaci vhodných výzkumných postupů, které přinášejí spolehlivé údaje z různorodých oblastí podnikání. Ve společných týmech tvořených našimi pracovníky a zástupci zadavatele výzkumu pak rozšiřují detailní znalosti zadavatele z konkrétních oborů o naše zkušenosti se získáváním a správou dat a znalostí.

Společnost Markent byla založena v roce 1995 a v současnosti disponuje sítí téměř 800 vyškolených tazatelů pokrývajících celé území ČR. Disponujeme rovněž tazatelskou sítí na Slovensku a ve spolupráci s našimi partnery provádíme výzkumná šetření také v dalších evropských zemích.

Realizace výzkumu trhu, marketingového výzkumu a poskytování marketingového poradenství je jen částí marketingových požadavků. Abychom se mohli soustředit na hlavní oblast našeho zájmu (realizace výzkumných šetření), a přitom nezůstali izolováni od ostatních činností realizovaných při naplňování marketingových strategií, spolupracujeme s předními společnostmi specializovanými na poskytování profesionálních služeb. Mezi naše hlavní partnery patří nejvýznamnější reklamní a PR agentury, marketingoví experti pro řešení v oblasti CRM (Customer Relationship Management), nezávislí mediální poradci, specialisté pro krizové řízení, poskytovatelé služeb v oblasti one-to-one marketingu, poradci pro projektové řízení a řada dalších.

Společnost Markent, s.r.o. je členem Světové asociace pro výzkum veřejného mínění (WAPOR; World Association for Public Opinion Research), Evropské evaluační společnosti (EES; European Evaluation Society) , České Marketingové společnosti (ČMS) a členstvím ředitele také v České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI).