Zkoumané oblasti

Od samého počátku svého působení se společnost Markent etablovala v oblasti B2B výzkumu. Každodenním úsilím, které naši pracovníci věnují monitoringu a analýze ekonomických subjektů v ČR máme k dispozici rozsáhlou databázi komplexních informací o podnikatelských i nepodnikatelských subjektech, které aktivně působí v ČR. Tyto informace využíváme jednak jako zdroj poznatků o jednotlivých sektorech a současně také při provádění komplexních a náročných výběrů. B2B nevnímáme jako jednu z občas zkoumaných oblastí, ale jako svébytnou oblast, k níž přistupujeme se specifickými výzkumnými nástroji a postupy.

B2B

Jedná se o specifický typ výzkumu, kdy jednotkou analýzy není jednotlivec, ale podnik či organizace.

B2C

V oblasti B2C se společnost Markent podílí na řešení širokého spektra problémů spojených např. s uvedením produktů/služeb na trh, se zjišťováním a analýzou spotřebitelských preferencí & nákupního chování nebo se získáváním informací o spokojenosti spotřebitelů/zákazníků.