Mise

Jsme hluboce přesvědčeni, že implementace správné marketingové strategie je klíčem k dlouhodobé úspěšnosti každé firmy.

Marketing vnímáme jako funkci strategického řízení; proto se domníváme, že by měl integrovat následující elementy:

  1. Business Inteligence

    která vychází z potřeby získávat relevantní informace nezbytné pro racionální rozhodnutí

  2. Strategické marketingové plánování

    které je založeno na empirických a validních informacích získaných primárním či sekundárním výzkumem

  3. Implementaci marketingové strategie

    prostřednictvím patřičných modifikací poskytovaných služeb či produktů, změn v jejich distribuci a v komunikaci se zákazníky

Společnost Markent poskytuje své znalosti a zkušenosti v každé ze tří uvedených oblastí.